"Matkurven" matutdeling

"Matkurven" matutdeling

Publisert av Svein Pedersen den 11.12.22. Oppdatert 16.04.24.

Lions Club Sande gir økonomisk støtte til «Matkurven»


Lisbeth Norhall og Marianne Bøe får besøk av representanter ifra Lions Club Sande.
Fra venstre Anders Skeide, Kåre A. Filseth og Svein Pedersen

 

Lisbeth Norhall har drevet «Face to Face» matutdeling i Holmestrand og Sande i gjennom en årrekke, Lions Club Sande har siden høsten 2021 bidratt med økonomisk støtte til hennes viktige arbeid. Nylig ga Lisbeth stafettpinnen til Kirkens Bymisjons «Matkurven» hvor Marianne Bøe er primus motor.
«Matkurven» dekker hele Holmestrand kommune og i følge Lisbeth og Marianne er det et økende behov hvor enkeltpersoner og familier trenger en ekstra håndsrekning i disse økonomisk tøffe tider. Lions Club Sande fortsetter således sin økonomiske støtte til «Matkurven».

Kirkens Bymisjons «Matkurven» er en veldedig organisasjon som er avhengig av økonomisk bistand for å kunne gjennomføre sitt arbeid, de får blant annet økonomisk støtte ifra næringslivet, kommunen, frivillige organisasjoner og privatpersoner.
Lions er en veldedig organisasjon hvor deres innsamlede midler i sin helhet tildeles etter en fordelingsnøkkel hvor 60% er lokalt, 20% nasjonalt og 20% internasjonalt. «Face to Face» og «Matkurven» har så langt totalt fått tilsagn om tildeling av ca. 30.000 kr.
I tillegg har Lions Club Sande's medlemmer påtatt seg oppgaven med henting og ukentlig utkjøring av matposer i Sande området.

Innsamlede midler hos Lions Club Sande kommer i all hovedsak ifra inntekter ved dugnadsarbeid som hjulskift vår/høst på privatbiler samt annonsesalg til lokalt næringsliv til kalender/ skrivebordunderlag.
I tillegg til økonomisk støtte til matutdeling er Lions Club Sande også bidragsyter til en del andre lokale foreninger og enkeltpersoner, bla. Team Sande, teatertur for barn samt en del mindre hjelpetiltak. Klubbens medlemmer har for øvrig et tett samarbeid med Sande Frivilligsentral hvor de deltar med forskjellig tiltak og arbeid, det være seg reparasjon av sykler, utkjøring av strøsand, kjøring av pensjonister etc.

Nasjonalt og internasjonalt er øyehelse, diabetes og katastrofehjelp hovedfokus for Lions sitt hjelpearbeid. I den senere tid har katastrofehjelp til Ukraina hatt stort fokus, Lions Club Sande har her gitt betydlig økonomisk bistand samt bidratt med innsamling av strømaggregater, klær ol.

Se for øvrig Lions Club Sande sin hjemmeside https://sande.lions.no for ytterlig informasjon.

 

For Lions Club Sande
Svein Pedersen
Leder