Lions Club Sande

 

består pr. dato av 18 medlemmer (Vi ser gjerne at vi får noen flere medlemmer av begge kjønn)

 

Medlemsmøter avholdes normalt en gang pr. måned på erverdige Sande Gamle Prestegård.

 

Foreningen er en veldedig organisasjon med aktiviteter som beskrevet nedenfor.

 

Lions er verdens største humanitære serviceorganisasjon med ca 1,4 millioner medlemmer verden over. I Norge er det ca 8300 medlemmer.

 

 

Klubbens aktiviteter.


Aktiviteter er delt opp i følgende undergrupper:

1. Økonomisk støtte/ innsamling av midler til Lions sitt arbeid.

2. Utdeling av midler/ økonomisk bistand

3. Service og bistand ifra klubbens medlemmer

4. Sosiale aktiviteter

 

 

1. Økonomisk støtte/ innsamling av midler til Lions sitt arbeid.

    (All økonomisk støtte som gaver, inntekt ved salg av annonser, hjulskift etc. går uavkortet til bistand)

 

     1.1 Salg av annonser til lokale bedrifter til kalender/skriveunderlag.

     1.2 Skifte av hjul på personbiler vår og høst.

     1.3 Norsk tipping, grasrotandel

     1.4 Gaver kan doneres via VIPPS 516282 eller bank konto 2525.30.51011

 

2. Utdeling av midler/ økonomisk bistand 2022/2023

    (Økonomisk bistand kan gis til enkeltpersoner og familier med spesielle behov, samt lag og organisasjoner)

 

   2.1 "Face to Face" matutdeling ved Lisbeth Norhall / "Matkurven" ved Kirkens Bymisjon innenfor Holmestrand kommune.

         (Økende behov slik at dette er hoved aktivitet innen økonomisk bistand for 2022/2023)

   2.2 "Team Sande Fotball", økonomisk bistand på årlig basis.

   2.3 "Leve Vestfold" selvmordforebygging samt sorgstøttegruppe for etterlatte.

   2.4 Beitostølen Helsesportsenter for fysisk handikappede, økonomisk bistand til drift samt bygging av ny fløy for familiehotell.

   2.5 Div. lokale og regionale bevilgninger.

   2.6 Internasjonal krisehjelp, foreks. naturkatatrofer, Ukraina.

   2.7 Fadderbarn

 

3. Service og bistand ifra klubbens medlemmer

    (Aktiviteter inkluderer økonomisk bistand ifra klubben samt service/ bistand ifra klubbens medlemmer, dette er årvisse aktiviteter)

 

   3.1 Teatertur for barn, normalt en juleforestilling (Klubben dekker billetter og transport samt stiller med 2 medlemmer som bistand).

   3.2 Sykkelverksted. Innreding av verksted og reparasjoner av sykler. (2-3 medlemmer 1 dag pr. uke)

         (Denne aktiviteten er et samarbeid med Frivilligsentralen samt at Sparebankstiftelsen sponser innkjøp av nye sykkeldeler)

   3.3  Innkjøp/ produksjon av benker og bord som plasseres i populære turområder innenfor kommunen.

   3.4  Juleblomster, innkjøp og utdeling til Sandetun og Prestegårdsalleen.

   3.5 Miljødag. Strandrydding samt rydding av søppel langs veier i nærområdet.

   3.6 Pensjonistkjøring, kjøring til vaksinering etc., dette på oppdrag ifra Frivilligsentralen

   3.7 Kjøring for flyktningetjenesten ved Aud Gunnestad

   3.8 Utkjøring av strøsand for Frivilligsentralen. (Dette i samarbeid med Sande Rotary)

   3.9 Innsamling av briller. Doneres til Lions synsprosjekt i utviklingsland.


  4. Sosiale aktiviteter

     

   4.1 Arrangere Motorhistorisk Dag i samarbeide med Sande Historielag.

   4.2 Frivillighetens dag, arrangement i samarbeid med Frivilligsentralen

   4.3 Div. sosiale aktiviteter for klubbens medlemmer med ektefeller/partnere, gjester etc.

 

Ingen innsamlinger tilgjengelig