Lions Sande-Skrivebordsunderlag/ kalender 2024

Lions Sande-Skrivebordsunderlag/ kalender 2024

Publisert av Svein Pedersen den 06.01.24.

Lions Club Sande takker sine annonsører på årets kalender for deres støtte.
Disse midlene er LC Sande sin hovedinntekt for å kunne gi bistand/ støtte til personer eller lag/foreninger som har et stort behov for hjelp.  Hovedandelen av innsamlede midler blir benyttet til hjelp i nærmiljøet samt noe til hjelp både nasjonalt og internasjonalt.